פותחים דף חדש: דירת אם ובנה בתל אביב

http://xnet.ynet.co.il/design/articles/0,14563,L-3097477,00.html

פותחים דף חדש: דירת אם ובנה בתל אביב