כתם של צבע בתוך הפיח

http://xnet.ynet.co.il/design/articles/0,14563,L-3095491,00.html

כתם של צבע בתוך הפיח