הפתעה בקומת הגג

http://xnet.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4752481,00.html

הפתעה בקומת הגג