הלאה הלבן – יחי הצבע!

http://xnet.ynet.co.il/design/articles/0,14563,L-3103345,00.html

הלאה הלבן – יחי הצבע!