הכל אודות גילי: הדירה שלא מפחדת מצבע

http://www.mako.co.il/living-architecture/local-renovation/Article-c7f85dd6afa8641006.htm

הכל אודות גילי: הדירה שלא מפחדת מצבע