גן העיר: דירה שכורה ומטריפה

http://www.mako.co.il/living-architecture/local-renovation/Article-3fee0a03604a941006.htm

גן העיר: דירה שכורה ומטריפה