השראה

Thinkerbell

סיפור בהמשכים
של משוררת בהפסקות
אפרת מישורי

רוצים צמיחה
ולא
גילויי צמיחה

רוצים אהבה
ולא
גילויי אהבה

רוצים חום
ולא
תנור מקולקל